Ezoterikus adatbázis, ezoterikus kereső, ezoterikus névjegyzék, ezoterikus szolgáltatók, klubok, iskolák, szervezetek. Utoljára frissítve: 2005.11.07

   
 
Főoldal
Egyéni szolgáltatók
Klubok, iskolák
Cikkek, publikációk
Programok
Magunkról
Kapcsolat
Fórum
 
 
  Fórum
 Gy.I.K.Gy.I.K.   KeresésKeresés   TaglistaTaglista   CsoportokCsoportok   RegisztrációRegisztráció 
 ProfilProfil   Privát üzenetekPrivát üzenetek   BelépésBelépés 

EMBER VAGY - E,....?! - {{ JELENÉSEK K. 11 : 18 }}

 
Új téma nyitása   Hozzászólás a témához    Tartalomjegyzék -> Duma-részleg
Előző téma megtekintése :: Következő téma megtekintése  
Szerző Üzenet
PLA
Üdvözlünk a fórumon!
Üdvözlünk a fórumon!


Csatlakozott: 2006.07.09., Vasárnap, 4:43
Hozzászólások: 1
Tartózkodási hely: http://www.seraf.extra.hu

HozzászólásElküldve: 2006.07.09 05:09    Hozzászólás témája: EMBER VAGY - E,....?! - {{ JELENÉSEK K. 11 : 18 }} Hozzászólás, az előzmény idézésével

===================================================
--------------------------------- EMBER VAGY - E ?! ------------------------------
--------------------------- {{ JELENÉSEK K. 11 : 18 }} -------------------------


Ember vagy - e ,
Vagy csak nevedben van a szó ?
Ember vagy - e ,
Hogy a jajjgatást hallgatod ?
Talán nem érdekel ,
De melletted élnek szegények .
Közöttük vagy , legalábbis ott élsz....
Érzésed van - e még ?!

Megérted - e ,
Hogy ott emberek éheznek ?
Megérted - e ,
Hogy ott gyermekek halnak meg ?
Talán nem hiszed el ,
De testvéred mind és félnek .
Közöttük vagy , legalábbis ott élsz....
Érzésed van - e még ?!

SEGÍTSÉL !....HA VAN MÉG SZÍVED ,
ENNYIT KÉRNEK T?LED....?K ÉHEZNEK MÉG .
SEGÍTSÉL !....HA VAN MÉG LELKED ,
ENNYIT KÉRNEK T?LED....?K SZENVEDNEK MÉG .

Meghallod - e ,
Vagy a hallásod nem túl jó ?
Meghallod - e ,
Vagy csak azt , ami neked jó ?
Talán nem érdekel ,
De te rombolod le a Földet .
Közöttünk vagy , legalábbis itt élsz....
Holnapod lesz - e még ?!

Meglátod - e ,
Vagy a látásod nem túl jó ?
Meglátod - e ,
Vagy csak azt , ami neked jó ?
Talán nem hiszed el ,
De te pusztítod most a Földet .
Közöttünk vagy , legalábbis itt élsz....
Holnapod lesz - e még ?!

NE PUSZTÍTS !....HA VAN MÉG SZÍVED ,
ENNYIT KÉRÜNK T?LED....HOGY HOLNAP IS ÉLJ .
NE PUSZTÍTS !....HA VAN MÉG LELKED ,
ENNYIT KÉRÜNK T?LED....HOGY NYUGODTAN ÉLJ .
(( JELENÉSEK K. 6 : 15 - 17 és ÉSAIÁS K. 2 : 19 - 21 ))

-------------------------------------------------------------------------------------

KÁROLI G. BIBLIAFORDÍTÁS ; HARMADIZIGLEN :

{{ JELENÉSEK K. 11 : 18 }}
És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, + és a halottak ide -
je, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak
és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak;
és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.
( + ) JELENÉSEK K. 6 : 15 - 17
És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a ha -
talmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a * barlan -
gokba és a hegyeknek k?szikláiba;
És mondának a hegyeknek és a k?szikláknak: Essetek ** mi reánk és rejt -
setek el minket annak színe el?l, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány ha -
ragjától:
Mert eljött az ? haragjának *** ama nagy napja; és ki állhat meg?
( * ) ÉSAIÁS K. 2 : 19 - 21
És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme e -
l?l és nagyságának dics?sége el?tt, mikor felkél, hogy megrettentse a föl -
det.
Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket
magának csinált, hogy azok el?tt meghajoljon, a vakondokoknak és dene -
véreknek,
Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme e -
l?l és az ? nagyságának dics?sége el?tt, mikor felkél, hogy megrettentse a
földet.
( ** ) LUKÁCS EV. 23 : 30
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Bo -
rítsatok el minket!
( *** ) JELENÉSEK K. 11 : 18

===================================================

------------------------------ { SZENTHÁROMSÁG } -----------------------------
----------------------- SZERETET / BÉKESSÉG / IGAZSÁG -----------------------
---------------------------- ( ' ÉS EZ A HÁROM EGY ' ) ---------------------------


( 1-Korinth: 1.10 )
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy
mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de le -
gyetek teljesen * egyek ugyanazon értelemben + és ugyanazon vélemény -
ben .
( Ap. Csel: 17.23 )
Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltár -
ral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. A kit azért ti nem ismerve
tiszteltek, azt hirdetem én néktek .
( Malakiás: 2.10 )
Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? * Nem egy Isten teremtett-é minket?
Miért csalja hát kiki az ? felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét ?
( Ap. Csel: 17.30 - 31 )
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén * az Isten, mostan parancsolja az em -
bereknek, mindenkinek mindenütt, hogy + megtérjenek :
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazság -
ban egy férfiú által, * kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az ál -
tal, hogy feltámasztá ?t + halottaiból .
( János Ev: 16.7 - 8 )
De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el
nem megyek, nem j? el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm *
azt ti hozzátok .
És az, mikor elj?, megfeddi a világot b?n, igazság és ítélet tekintetében :
( Jakab Lev: 2.12 )
Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a * szabadság törvénye fog
megítélni .

----------------------------- {{{ seraf.extra.hu }}} ----------------------------
===================================================
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:53    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Kahlil Gibran: A Próféta
Révbíró Tamás fordítása

Amikor a szeretet int felétek, kövessétek ?t,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejl? kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának,
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztává sepri a kertet.

Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is. Amiként növekedésteket segíti el?, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is, és megrendíti ?ket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gy?jt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre ?röl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek;
És azután szent tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján.

Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok.

Hanem ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek,
Akkor jobb, ha elföditek mezítelenségteket, és elmentek a szeretet szérüjér?l
Az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívb?l, és sírhattok is, de minden könnyet nem sírhattok el.

A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.

Amikor szerettek, ne mondjátok: "Isten a szívemben lakik"; mondjátok azt: "Isten szívében lakom".
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útjaitokat.

A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok:
Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, mely az éjszakában zengi dalát.
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját.
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok;
És hogy véreteket akarva, der?sen hullassátok.
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, és hálát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad;
Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek;
Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza;
S ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, akit szerettek; dalotok ?t dicsérje.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:54    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Károli Gáspár - Róma levél.
3. 1-26.
Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
2. Minden tekintetben sok. Mindenek el?tt, hogy az Isten reájok bízta az ? beszédeit.
3. De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek h?ségét?
4. Távol legyen. S?t inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és gy?zedelmes légy, mikor vádolnak téged.
5. Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
6. Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?
7. Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ? dics?ségére, miért kárhoztattatom még én is, mint b?nös?
8. S?t inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.
9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan b?n alatt vannak;
10. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
13. Nyitott sír az ? torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
14. Szájok telve átkozódással és keser?séggel.
15. Lábaik gyorsak a vérontásra.
16. Útjaikon romlás és nyomorúság van.
17. És a békességnek útját nem ismerik.
18. Nincs isteni félelem az ? szemök el?tt.
19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteib?l egy test sem igazul meg ? el?tte: mert a b?n ismerete a törvény által vagyon.
21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyr?l tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
23. Mert mindnyájan vétkeztek, és sz?kölködnek az Isten dics?sége nélkül.
24. Megigazulván ingyen az ? kegyelméb?l a Krisztus Jézusban való váltság által,
25. Kit az Isten eleve rendelt engesztel? áldozatul, hit által, az ? vérében, hogy megmutassa az ? igazságát az el?bb elkövetett b?nöknek elnézése miatt,
26. Az Isten hosszút?résénél fogva, az ? igazságának megbizonyítására, a mostani id?ben, hogy igaz legyen ? és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéb?l való.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:54    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Károli Gáspár - Róma levél.
4. fejezet.

1. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint?
2. Mert ha Ábrahám cselekedetekb?l igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten el?tt.
3. Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ? néki igazságul.
4. Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemb?l, hanem tartozás szerint;
5. Ellenben annak, a ki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ? hite tulajdoníttatik igazságul.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:55    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

KORÁN


89. Szura A virradat (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

1. S a virradat,
2. S a tíz éjszaka, *
3. S a Páros és Páratlan,
4. S az éj, mid?n leszáll,
5. Hát ebben-é az eskü annak, ki gondolkodik?
6. Hát nem látád-é hogyan tett Allah Aád (törzsével),
7. S a sokoszlopos Iram-mal,
8. Amilyen nem teremtetett a földön,
9. S Thamud törzsével, kik a követ zúztak a völgyben,
10. S a Fáraóval, a hatalom birtokosával,
11. S (azokkal), kik fellázadtak (Allahhal szemben)
a földön,
12. S felszaporíták azon a rontást?
13. Hát kitölté Urad rajtuk büntetésének veszedelmét.
14. Lám! Urad az Éber.
15. S hanem az ember, mid?n az ? Ura megpróbálja ?t
az ? megtisztelésével, s kegyével ?hozzá, hát
mondja: Uram megtisztel engem.
16. S hanem mid?n ? megpróbálja azt, az ? gondos-
kodásának megvonásával, hát mondja: Uram sem-
mibe vesz engem.
17. Mi több, hanem ti nem tartjátok tiszteletben
az árvát,
18. S nem siettek táplálni a nélkülöz?t,
19. S felélitek az örökséget mohó falánksággal,
20. S szeretitek a vagyont b? szeretettel.
21. Mi több, mid?n fel?rölve ?rölvén ?röltetik fel
a föld,
22. S elj? hozzád Urad, s az angyalok sor sor után,
23. Hát elhozatik ezen a Napon a Pokol. Ezen a
Napon emlékezni fog az ember, s hogyan hát az
? emlékezése?
24. Mondja: Ó, bár megel?legeztem volna életemet!
25. S ezen a Napon senki sem büntet úgy, (mint)
az ? büntetése!
26. S nem kötöz meg senki sem úgy, (mint) az ?
kötözése!
27. S Óh! Te nyugodt lélek!
28. Térj vissza Uradhoz megelégedvén a megelégedésben!
29. S térj be te az Én szolgálóim közt!
30. S térj be az Én kertembe!
*A zarándoklás havában.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:56    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

91. Szura A nap (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

1. S a nap, s annak tündöklése,
2. S a hold, mid?n az ? nyomában jár,
3. S a nappal, mid?n megnyilvánítja azt,
4. S az éj, mid?n elborítja azt,
5. S az ég, s ?, Ki megépíti azt
6. S a föld, s ?, Ki kitárá azt,
7. S a lélek, s ?, Ki elrendezé azt,
8. S rábírá arra annak gyarlóságát, s erényét.
9. Bizony boldogul, ki gyarapítja azt,
10. S bizony elbukik, ki satnyává teszi azt.
11. Thamud (törzse) meghazudtolá (az Igét)
fellázadásában.
12. Mid?n annak leghitványabbja kifakadott,
13. S Allah küldötte mondá nékik: Ez Allah teve-
tehene, hát itassátok meg azt!
14. S ?k meghazudtolák ?t, s megbéníták azt, hát
kínokat hozott reájuk Uruk az ? vétkeik által,
s a földdel tette egyenl?vé (településüket).
15. S ? nem fél annak beteljesülését?l.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:56    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

104. Szura A becsmérl? (Mekkai kinyilatkoztatás) A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

1. Jaj minden gyalázó becsmérl?re,
2. Ki vagyont gy?jt, s rendezgeti azt,
3. ? úgy számítja, hogy vagyona halhatatlanná teszi ?t.
4. Mi több, ? az Emészt?be véttetik.
5. S mi ért le hozzád, mi az Emészt??
6. (Ez) Allah felszított tüze,
7. Mi feltör a szivekre.
8. Lám! Az reájuk bezárul
9. Kinyújtott oszlopokban.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:57    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Bhagavad-Gíta — Úgy, ahogy van
Ötödik fejezet

Karma-jóga — cselekvés Krisna-tudatban

[1.] Ardzsuna így szólt: Óh, Krisna, el?ször a tettek feladására kérsz, majd az odaadással végzett munkát ajánlod. Megmondanád hát határozottan, hogy a kett? közül melyik a hasznosabb?

[2.] Az Istenség Személyisége így válaszolt: A tettekr?l való lemondás és az odaadással végzett tett egyaránt a felszabaduláshoz vezet. Ám az odaadó szolgálat jobb, mint a tettekr?l történ? lemondás.

[3.] Óh, er?s karú Ardzsuna! Aki nem vágyakozik munkája gyümölcseire, s nem is gy?löli azokat, az mindig lemondásban él. Az ilyen ember, aki mentes az ellentétpároktól, könnyedén elvágja az anyagi kötelékeket, s eléri a teljes felszabadulást.

[4.] Csak a tudatlanok mondják, hogy az odaadó szolgálat [karma-jóga] különbözik az anyagi világ elemz? tanulmányozásától [a sánkhyától]. Akik valóban nagy tudásúak, azt mondják, hogy aki helyesen halad a két út egyikén, az mindkett? eredményét elnyeri.

[5.] Aki tudja, hogy odaadó szolgálattal is elérhet? az a helyzet, amihez az elemz? tanulmányozás vezet, s aki ezért az elemz? tanulmányozást és az odaadó szolgálatot egy szinten állónak látja, az valóban lát.

[6.] Az embert nem teheti boldoggá, ha pusztán lemond a tettekr?l, ám nem végez odaadó szolgálatot az Úrnak. Az odaadó szolgálatot végz? bölcs azonban késedelem nélkül eléri a Legfels?bbet.

[7.] Az odaadással cselekv?, elméje és érzékei fölött uralkodó tiszta lelket mindenki kedveli, és ? is mindenkit kedvel. Az ilyen embert, bár állandóan tevékeny, sohasem kötik tettei.

[8.—9.] Az isteni tudatban él? bár lát, hall, érint, szagol, eszik, mozog, alszik és lélegzik, mindig tudja, hogy ? maga valójában nem tesz semmit. A beszéd, ürítés, elfogadás, a szem kinyitása és behunyása közben állandóan tudatában van annak, hogy csupán az anyagi érzékek foglalkoznak tárgyaikkal, ? azonban felettük áll.

[10.] Aki ragaszkodás nélkül végzi kötelességét, és minden eredményt átad a Legfels?bb Úrnak, azt nem éri b?n, mint ahogyan a lótusz levelét sem éri víz.

[11.] A jógík lemondanak minden ragaszkodásról, és testükkel, elméjükkel, értelmükkel, s?t érzékeikkel is egyedül a tisztulás érdekében cselekszenek.

[12.] A rendíthetetlenül odaadó lélek tökéletes békét ér el, mert minden tette eredményét Nekem ajánlja fel. De aki nem él harmóniában Istennel, s munkája gyümölcseire sóvárog, azt megkötik tettei.

[13.] Amikor a megtestesült lélek fegyelmezi természetét, és elméjében lemond minden tettr?l, akkor boldogan él a kilenckapus városban [az anyagi testben]. Nem cselekszik ?, s nem is oka semmilyen tettnek.

[14.] A megtestesült lélek, teste városának ura nem hoz létre tetteket, nem készteti cselekvésre az embereket, és a munka gyümölcseit sem ? teremti meg. Mindezt az anyagi természet köt?er?i végzik.

[15.] A Legfels?bb Úr sem vállalja Magára senki b?nös vagy jámbor tettét. A megtestesült él?lényeket azonban megtéveszti a tudatlanság, amely elfedi igazi tudásukat.

[16.] Ellenben amikor a tudatlanságot eloszlató tudás világossággal árasztja el az embert, tudása feltár el?tte mindent, ahogyan a nap is mindent beragyog nappal.

[17.] Amikor az ember értelme, elméje és hite szilárdan a Legfels?bben gyökerezik, s menedéket is Benne talált, akkor tökéletes tudása által teljesen megtisztul kétségeit?l, és feltartóztathatatlanul halad a felszabadulás útján.

[18.] Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén egyenl?nek látják a tanult és szelíd bráhmanát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaev?t [a kaszton kívülit] is.

[19.] Akiknek elméje a rendíthetetlenségben és kiegyensúlyozottságban állapodott meg, azok már legy?zték a születést és a halált. Hibátlanok ?k, mint Brahman, s így már a Brahmanban vannak.

[20.] Aki nem örvendezik, ha valami kellemes éri, s nem búsul a kellemetlenen, kinek értelme rendületlen, akit semmi nem téveszt meg, s aki ismeri az Istenr?l szóló tudományt, az már a transzcendensben állapodott meg.

[21.] Aki ekképpen felszabadult, az nem vonzódik az anyagi érzéki élvezetekhez, hanem mindig transzba merül, s a bels? gyönyört élvezi. Az önmegvalósított személynek ily módon határtalan boldogságban van része, mert figyelmét a Legfels?bbre függeszti.

[22.] Az okos távol tartja magát a szenvedés forrásaitól, amelyek az anyagi érzékekkel való kapcsolatból származnak. Óh, Kuntí fia, az efféle élvezeteknek kezdetük és végük van, ezért a bölcs nem leli bennük örömét.

[23.] Ha valaki még jelen teste feladása el?tt eljut oda, hogy képes elt?rni az anyagi érzékek ösztönzéseit, s felül tud kerekedni a vágy és a harag hatalmán, az a megfelel? helyzetben van, s boldog ebben a világban.

[24.] Aki bens?jében boldog, belül cselekszik és belülr?l merít örömöt, s akinek a célja szintén belül van, az tökéletes misztikus. ? felszabadult a Legfels?bben, s végül el is éri a Legfels?bbet.

[25.] Akik felülemelkedtek a kétségekb?l származó kett?sségeken, akiknek elméje befelé fordul, akik mindig valamennyi él?lény jólétén fáradoznak, s mentesek minden b?nt?l, azok felszabadulnak a Legfels?bben.

[26.] Akik mentesek a haragtól és minden anyagi vágytól, akik megvalósították igazi énüket, önfegyelmezettek, s állandóan tökéletességre törekszenek, azok kétségtelenül hamarosan felszabadulnak a Legfels?bben.

[27.—28.] Amikor kizárja valamennyi küls? érzéki tárgyat, szemét és tekintetét a két szemöldök közé rögzíti, a ki- és belélegzést az orrlyukakban tartja, ezáltal szabályozva az elmét, az érzékeket és az értelmet, a felszabadulásra törekv? transzcendentalista megszabadul a vágyaktól, a félelemt?l és a haragtól. Aki mindig ebben az állapotban van, az minden bizonnyal felszabadult.

[29.] Akinek tudata Bennem merül el, s tudja, hogy Én vagyok minden áldozat és önfegyelmezés végs? haszonélvez?je, minden bolygó és félisten Legfels?bb Ura, valamint az összes él?lény jóakarója és jótev?je, az megszabadul az anyagi szenvedésekt?l, és eléri a békét.
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:58    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Mormon Könyve:

Jaj annak, aki ezt mondja: Megkaptuk már Isten igéjét, több Isten igéjére nincs szükségünk, mert van már elég nekünk! Mert így szól az Úristen: Sort sorra, tanítást tanításra, itt egy kicsit, ott egy kicsit adok az emberek fiainak; és áldottak, akik figyelnek tanításomra és hallgatnak tanácsomra, mert bölcsességet tanulnak, és aki elfogadja, annak még többet adok. De azoktól, akik azt mondják, hogy már eleget kaptak, azoktól azt is elveszem, amit már adtam. (2Nefi 28:29-30)

De íme sokan meg is keményítik szívüket a Szentlélekkel szemben, és akkor nincs számára hely szívükben. Ezért azután sokat elvetnek az írásokból, s?t semmibe veszik azokat. (…) De ha úgy gondoljátok, hogy ezek nem Krisztus szavai, ítélkezzetek csak magatok, amikor majd Krisztus az utolsó napon megmutatja nektek nagy hatalommal és dics?séggel, hogy ezek az ? szavai. Igen, akkor majd ti és én szemt?l-szembe fogunk állni ítél?széke el?tt, és meg fogjátok tudni, hogy ? parancsolta nekem, hogy mindezeket leírjam, ha az írásban gyenge voltam is. (2Nefi 33:2,11 vö. Éther 5:6)

És akik hittel fogadják el és becsületesen cselekednek, azok elnyerik az örök élet koronáját; De akik hitetlenségükben megkeményítik a szívüket, és elvetik, azoknak ítéletükre fog szolgálni. (T&Sz 20:15)
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hangya
Komoly hozzászóló!
Komoly hozzászóló!


Csatlakozott: 2006.01.23., Hétfő, 19:53
Hozzászólások: 69
Tartózkodási hely: itt és most

HozzászólásElküldve: 2006.07.10 00:59    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Very Happy
_________________
Tudom, hogy hiszem.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
Hozzászólások megtekintése:   
Új téma nyitása   Hozzászólás a témához    Tartalomjegyzék -> Duma-részleg Időzóna: (GMT +2 óra)
1 / 1 oldal

 
Ugrás:  
Nem készíthetsz új témákat ebben a fórumban
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban
Nem módosíthatod a hozzászólásaidat a fórumban
Nem törölheted a hozzászólásaidat a fórumban
Nem szavazhatsz ebben fórumban


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Magyar fordítás © 2004. Andai Szilárd