Ezoterikus adatbázis, ezoterikus kereső, ezoterikus névjegyzék, ezoterikus szolgáltatók, klubok, iskolák, szervezetek. Utoljára frissítve: 2005.11.07

   
 
Főoldal
Egyéni szolgáltatók
Klubok, iskolák
Cikkek, publikációk
Programok
Magunkról
Kapcsolat
Fórum
 
 
  Fórum
 Gy.I.K.Gy.I.K.   KeresésKeresés   TaglistaTaglista   CsoportokCsoportok   RegisztrációRegisztráció 
 ProfilProfil   Privát üzenetekPrivát üzenetek   BelépésBelépés 

Numerológia: A Mindenség üzenete

 
Új téma nyitása   Hozzászólás a témához    Tartalomjegyzék -> Numerológia
Előző téma megtekintése :: Következő téma megtekintése  
Szerző Üzenet
Shift
Gyakori látogató!
Gyakori látogató!


Csatlakozott: 2006.01.16., Hétfő, 11:20
Hozzászólások: 28
Tartózkodási hely: Halásztelek

HozzászólásElküldve: 2006.01.16 22:56    Hozzászólás témája: Numerológia: A Mindenség üzenete Hozzászólás, az előzmény idézésével

Numerológia
a Mindenség üzenete


Cselekedeteink, megnyilvánulásaink, s?t gondolataink is a külvilágnak szóló üzenetek, még ha kifejezetten nem is ennek szánjuk azokat. Ugyanez fordítva is fennáll: a külvilág folyamatos üzeneteket küld felénk, még akkor is, ha ezeket mi nem annak vesszük. A Mindenség végtelenségének kimeríthetetlen információtömegében létezünk, s nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy szinte bármi elérhet?vé váljon számunkra.
A kifejezetten nekünk szóló információ érdekessége, hogy közvetlenül jut el hozzánk, s mindehhez különösebben semmit sem kell tennünk. A fontos üzenetek mindig megtalálnak bennünket, ott vannak a közelünkben, legfeljebb mi magunk nem fedezzük fel azokat. Ha azonban nyitott szemmel járunk, akkor egy id? után új értelmet nyer minden, érthet?vé válik az addig érthetetlen, ismertté lesz az ismeretlen. Különböz? szimbolikus nyelvek segítségével a világ megnyilvánulásainak mélyebb tartalma tárul elénk, csak t?lünk függ, hogy abból mit és mennyit értünk meg.
A numerológia olyan szimbolikus nyelv, amely számok segítségével közvetíti felénk a Mindenség üzenetét.
A számok önmagukban is léteznek ugyan, de alapvet?en számhordozók közvetítésével nyilvánulnak meg. Számhordozó lehet bármi, minthogy minden megnyilvánulás egyben számhordozó is. Pythagorasz úgy tekintett a világra, mint számok összetett megnyilvánulására. A számokról szóló tanításait írásban nem tette közzé, csakis tanítványainak köszönhet?en maradtak meg az utókornak. Az elmúlt két és fél évezredben kialakult valamennyi olyan világértelmezési megközelítés, módszer, illetve technika, amely a számokra épül, a pythagoraszi tanításokba gyökerezik. Mára azonban ezek alapján csak többszörös áttélen keresztül juthatunk el a forráshoz, azaz a számok - kultúráktól független - mélyértelmezéséhez.
A magyar nyelvhasználatban számmisztikát és numerológiát általában azonos jelentéstartalommal említenek, jóllehet a numerológia szélesebb fogalomkört takar. A numerológia a Mindenség egyetemes információközvetít? nyelve, számmisztika pedig egyfajta alkalmazott numerológia. Számmisztikai megközelítésében a számok rezgések, melyek befolyásolják a jelenségeket, életünket, sorsunkat. A numerológia a jelenségekhez kapcsolódó számokat vizsgálja, és az abban foglalt üzeneteket értelmezi.
_________________
Shift
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
Shift
Gyakori látogató!
Gyakori látogató!


Csatlakozott: 2006.01.16., Hétfő, 11:20
Hozzászólások: 28
Tartózkodási hely: Halásztelek

HozzászólásElküldve: 2006.01.17 12:48    Hozzászólás témája: A számok mélyértelmezése Hozzászólás, az előzmény idézésével

A számok mélyértemezése

A szándék
Minden elkülönülés további részekre osztja az azt megel?z? állapotot, ily módon az els? elkülönülés a Mindenséget két részre osztja. Két világot teremt, az elkülönültet az az azon kívül állót. Ha tehát a Mindenség számlálása 2-vel kezd?dik, vajon mi lehet az 1? Az 1 nem viszonyul semmihez, mert nem elkülönült, mert mindössze egyetlen dolgot szimbolizál. Ha csupán egyetlen dologról lehet szó, s semmi másról, akkor nincs is mit számlálni. Az 1-est ezért nem tekinthetjük önálló számnak. Az 1-es olyan szám, amely valójában nem is szám. Az 1-es egyszerre véges és végtelen, páros és páratlan. Van is meg nincs is: ha van (azaz megnyilvánul), akkor rajta kívül már más is van, tehát nem egyedülálló; ha viszont egyedülálló, akkor valójában nincs, hiszen nincs rajta kívül semmi más (nem nyilvánul meg semmi). Az 1-ben ily módon a szándék, az akarat testesül meg arra, hogy elkülönüljön. Amint elkülönül, amint megnyilvánul, attól kezdve már meg is sz?nik egyeduralma. Megosztás történt ugyanis. Az 1-es a megosztással járó uralomvesztését nem fogadja el, ezért annak visszaszerzésére irányuló törekvés fogalmazódik meg benne. Ez az 1-es f? szimbolikája, ezért hordozza egyidej?leg az uralom, az akarat, a jellemer? információját, s tekintend? a szellemi energia mértékének is a számtáblában.

A viszony
Az osztatlan Mindenség els? végtelen elkülönülése annak két részre osztását eredményezi. Egyszerre nyilvánul meg az 1 és a 2, megteremtvén egyben a számlálás lehet?ségét. A 2 nem létezik a benne foglalt 1 nélkül, az 1-nek nincs értelme a 2-es megnyilvánulása nélkül. A 2-ben foglalt 1-nek nincs egyeduralma, mert kett? van bel?le. Ezek egymással szemben állnak, azaz viszonyulnak egymáshoz. A 2-es a viszony(ulás) száma. Az 1-es azonban - amint err?l már volt szó - uralomra, illetve egyediségre törekszik, s ez a 2-esben foglalt 1-esek esetében nyilvánul meg leginkább. Minkét 1-es a maga végleteinek ura, ily módon miközben szemben állnak egymással, együttesen alkotják a Mindenség teljességét. A világos és a sötét, a fent és a lent, a meleg és a hideg stb - egyikük nem értelmezhet? a másik nélkül. Önmagukban nem, csakis viszonyulásukban nyilvánulhatnak meg; egyikük léte feltételezi a másikat, tehát egymást kölcsönösen definiálják. A 2-es az els? páros szám. A 2-es kiegyenlítésre, a kiegészítésre törekszik, s nem uralomra. A 2-es ezért n?i szám. A viszonyulás információcsere, az információcsere megnyilvánulása az energia. Energiáról csakis viszonyítás esetén beszélhetünk. A 2-es a számtáblában éppen ezért a bels? energiát jelenti.

Az átvitel
A Mindenség duád állapota a végtelen információ két részre osztását jelenti, oly módon, hogy azok egymás tükörképei (az egyikb?l automatikusan következik a másik). Ily módon a 2 lényegében egy kétarcú monád. Az els?, önálló szellemi tartalommal és er?vel bíró szám a 3, minthogy a triád nem más, mint a duád fölött uralkodó monád. A 3, mint az uralom és a szellemiség száma a férfi száma. A 3 mint az els? - önálló - szellemi tartalommal és er?vel bíró szám, kiemelt jelent?ség?, más szóval szent szám. E szellemi tartalom és er? nem más, mint olyan információs csatorna, amely megteremti a lehet?séget az egyik állapotból a másik állapotba történ? átvitelre. A 3 az átvitel száma, amely az információ (vagy energia) átvételét, annak tárolását, majd továbbadását (hasznosítását) szimbolizálja. A 3 hordozza magában a Mindenség felépítésének f? elvét, azaz átvitel elvét, amely a kicsib?l a nagyot, a fentib?l a lentit, a kintib?l a bentit stb. értelmezi, illetve mint a teremtés szellemi ereje az egyiket a másikból eredezteti. A 3 a számtáblában az ismeretre és az ismertségre irányuló hajtóer?t jelenti, amely a küls? információ (energia) felvételére, illetve e megszerzett információ (energia) átadása révén önmaga ismertségére irányuló késztetés formájában nyilvánul meg.

A megtestesülés
A megnyilvánulásra törekv? akarat (1) a Mindenség felépítésének elvét (3) magába építve ölt testet, s jelenik meg a 4-es képében (1+3=4). A 4-es tehát a testet öltés, a megtestesülés száma. A monád képe egy pont, a duádé egy egyenes, a triád már síkot határoz meg. A tetrád, azaz a 4-es (a tetraéder 4 csúcspontja) által valósulhat meg - legegyszer?bben - a térbeni megnyilvánulás, a megtestesülés. Legfeljebb négy gömb képes térben úgy elhelyezkedni, ahogy azok kölcsönösen érintkezzenek egymással. E négy gömb egyaránt felfogható egy hármas csoport fölött elhelyezked? egyetlen gömb (3+1), valamint két egymással kölcsönhatásban lev? páros formájában (2+2). A számtáblában a 4-es a fizikai testet, annak épségét (egészségét, terhelhet?ségét) szimbolizálja.

Az összekötés
A számtáblában elfoglalt középponti helye alapján az 5-ös mindenképpen egyedi számnak tekintend?, hiszen ez az egyetlen szám, amely szomszédos mindegyik másikkal. A rajta áthaladó sor, oszlop és átlók révén az 5-ös összeköti az egymástól távol elhelyezked? csúcsokat és oldalakat. Az 5-ös az összekötés száma. Az 5-ös szám az 1-t?l 9-ig terjed? skála félútján helyezkedik el, ezáltal összeköti a Mindenség megnyilvánult világainak alacsonyabb rezgés? számait (1, 2, 3 és 4) a meg nem nyilvánul világok magasabb rezgés? számaival (6, 7, 8 és 9). Az 5-ös a megnyilvánulás határán fekszik, olyan mint a végtelenben lev? horizont, ahol a föld (vagy tenger) felszíne és az égbolt egymással találkozik. Az 5-ös tehát összeköti a megnyilvánulót (▼) a meg nem nyilvánulóval (▲), a földet az éggel, a sötétet a világossal, a lentit a fentivel, a bels?t a küls?vel, az ember bels? világát a külvilággal, a n?t a férfival és így tovább. Az 5-öst a számtáblában mindenekel?tt a logika, az intuíció számának kezeljük. A logika az ismert egyik állapotból az ismeretlen másik állapotba visz el, ezáltal összeköti azokat. Az intuíció a megnyilvánult világot köti össze a meg nem nyilvánulttal, és tesz lehet?vé hozzáférést fontosnak tekinthet? információhoz. Az 5-ös ezen kívül a tervezés száma is, hiszen a terv a teremtés el?tti és a teremtés utáni állapotokat köti össze.

A teremtés
A Mindenség id?t?l és tért?l függetlenül, a maga végtelenségében létezik, így annak teremtésér?l nincs különösebb értelme beszélni. Teremtésr?l akkor beszélhetünk, ha annak eredményeként a végtelenségb?l elkülönül egy rész, ami térben és id?ben korlátos. A Mindenséget szimbolizáló végtelen kiterjedés? síkban ez nem más, mint egy minden irányból határolt síkrészlet, amely ily módon mintegy kiszakítást nyer a végtelenségb?l. A teremtés lépésekben valósul meg. El?ször a végtelen kiterjedés? síkot egy benne fekv? egyenes (egy 1 térdimenziós világ) osztja ketté. Ekkor keletkezik két egy oldalról korlátolt ám minden egyéb oldaláról végtelen síkrész. A világ két egyenl? részt (1 és 2), duádot alkot, amilyen az egyik, olyan a másik, egymásnak tükörképei. Ezután egy újabb osztás eredménye 4 végtelen kiterjedés? síkrész(1, 2, 3 és 4), 2-2 oldalról korlátosan. Ezen négy síkrész az egy ugyanazon világ összes tulajdonságát hordozó, abban el nem szigetelt, abból ki nem váló módon. A következ? m?velet eredményeként a végtelen kiterjedés? sík 6 síkrészt hoz létre oly módon, hogy eközben megteremt egy minden oldaláról korlátost szigetet(▼). Ez egy olyan teremtmény tehát ebben a két térdimenziós világban, amelyet e világ 6, végtelen tulajdonságú része hozott létre. Ett?l kevesebb rész nem képes ilyenre, több igen, ám az mind-mind a 6-os teremt?erejére épül, és csupán arra szolgál, hogy "cizellálja" a teremtményt. A 6-os szám ily módon egy teljes (teremt?er?vel bíró), tökéletes szám, amely éppen ezért a teremtés, az alkotás szimbóluma az anyagi világban. A teremtés ?si szimbolikus produktuma a Föld, amely egyben befogadója (anyja) minden magnak, ezáltal a teremtés további lehet?ségét adja. Ehhez a földet szorgalmas tevékenységgel meg kell m?velni. A számtáblában ezért a 6-os a Földdel való kapcsolatot (földeltséget) és a szorgalmat szimbolizálja.

A visszatérés
A teremtés megvalósulásával az alkotói akarat (1) és a teremt?er? (6) egyesülvén visszatér a Mindenség meg nem nyilvánult mezejébe (1+6=7), miközben a minden alkotások szellemisége (3) és a testet öltött (4) teremtményt együttesen szimbolizálja az alkotói tehetséget (3+4=7). A 7-es ily módon a visszatérés száma, amely egyben magában hordozza az alkotói tehetséget. A visszatéréssel egy kiemelt (szent) küldetés, egy ciklus fejez?dik be, ezért a 7-es a küldetések, a ciklusok szent száma. Az út, amely a Mindenség megnyilvánult világából a meg nem nyilvánultba vezet (vissza) a hét egymással kölcsönös érintkez? és szimmetrikusan elhelyezked? kör (henger, gömb) által képezett csatorna, amely egyben egy mandalaséma. Minden mandala ezen utazás, ezen visszatérés lehet?ségét tárja elénk. Aki a sikeres alkotás utáni visszatér, az szerencsével jár, ezért a számtáblában a 7-es nemcsak az alkotói tehetséget, hanem a szerencsét is szimbolizálja.

Az átvállalás
Minden páros számban jelen van a kiegyenlített viszonyulás, minden páros szám egy bels? tükröz?dés. A 2-ben az 1-es tükröz?dik, s fejez?dik ki elemi er?vel a viszonyulás; ezért ez az energia els?dleges megnyilvánulása. A 4-ben a 2-es tükröz?dik, azaz a megtestesülés nem más mint energia és energia viszonyulása. A 6-osban a 3-as, mint a Mindenség teremtési elve tükröz?dik maga, ily módon a 6-os a teremtés megnyilvánulása a fizikai világban. A 8-as a legmagasabb önálló rezgés? páros szám, amelyben a 4-es, azaz a megtestesülés tükröz?dik. A tükröz?dés olyan viszony, amikor a kölcsönhatásban álló részek azonos módon, és együttes harmóniában nyilvánulnak meg. A 8-as esetében ez a megnyilvánulás kölcsönös átvállalása. A 8-as az átvállalás száma, amely a számtáblában az együttérzést, az empátiát és a felel?sségtudatot szimbolizálja. A 8-as a legegyszer?bb ?rmentes épít?elem, a kocka (tégla) csúcsainak száma. Egy kocka minden irányban nyitott a szoros kapcsolatra, ezért bel?le tömör építményeket, falat, tömböt alkothatunk. Ebben az építményben a lentebb lev?k magukra veszik, átvállalják a felettük lev?k terheit. Minden épít?elem felel?sséget vállal a felette lev?kért.

A befoglalás
Minden önálló rezgést magába záró, különleges szám. Saját karakteres rezgése csakis önmagában nyilvánul meg, más számok jelenlétében önmaga harmonikus egységet képez, így azokkal kölcsönhatásban magát a Mindenséget képviseli. A 9-es, az enneád, tehát a befoglalás száma és harmonikus egységet alkot. Minden nagyobb szám, mint összetett szám, enneádok hierarchikus rendszereként értelmezhet?. (Ebb?l fakad az, hogy az összetett számok karakteres rezgésének meghatározásakor mintegy le kell bontanuk abból a harmonikus egységet alkotó enneádokat, azaz addig összegezzük a jegyeket, amíg 1 jegy? számot nem kapunk. Matematikai kifejezésként ez úgy néz ki, hogy karakteres rezgés = N mod 9.) A 9-es a legfinomabb energiák megnyilvánulásának száma, rendelkezvén a Mindenség harmóniájának megjelenítési képességével. Ezzel magyarázható az, hogy egyes numerológiai rendszerek a 9-est nem is tekintik önálló rezgés? számnak. A 9-es, mint önálló szám, mindenek el?tt a befoglalás száma, mégpedig minden információ (rezgés, energia) magába foglalásának, tárolásának száma, ezért a számtáblában az emlékezetet (a memóriát) szimbolizálja.
_________________
Shift
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
faybethgimel
Üdvözlünk a fórumon!
Üdvözlünk a fórumon!


Csatlakozott: 2006.06.03., Szombat, 11:56
Hozzászólások: 9
Tartózkodási hely: Magyarország

HozzászólásElküldve: 2006.06.17 09:46    Hozzászólás témája: Hozzászólás, az előzmény idézésével

Sziasztok!

Többször történt már velem az elmúlt hónapokban, hogy pontosan 9:11-kor ébredtem fel; illetve az, hogy fent voltam már régóta, és pont 9:11-kor pillantottam az órára.

Nem történt még semmi és talán nem is fog, de mégis kicsit fura. Nem tudom mit jelenthet... ha jelent egyáltalán valamit.


Question
_________________
Család - Isten - Haza
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
Shift
Gyakori látogató!
Gyakori látogató!


Csatlakozott: 2006.01.16., Hétfő, 11:20
Hozzászólások: 28
Tartózkodási hely: Halásztelek

HozzászólásElküldve: 2006.06.17 12:56    Hozzászólás témája: 9:11 Hozzászólás, az előzmény idézésével

faybethgimel írta:
Többször történt már velem az elmúlt hónapokban, hogy pontosan 9:11-kor ébredtem fel; illetve az, hogy fent voltam már régóta, és pont 9:11-kor pillantottam az órára.
Nem történt még semmi és talán nem is fog, de mégis kicsit fura. Nem tudom mit jelenthet... ha jelent egyáltalán valamit.

Kedves Faybethgimel!
Sok mindent jelenthet, de ebben az esetben a kicsit konkrétabb válaszhoz tudnom kellene, hogy ez az üzenet analóg vagy digitális órán keresztül jutott el hozzád. Üdv,
Shift
_________________
Shift
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
faybethgimel
Üdvözlünk a fórumon!
Üdvözlünk a fórumon!


Csatlakozott: 2006.06.03., Szombat, 11:56
Hozzászólások: 9
Tartózkodási hely: Magyarország

HozzászólásElküldve: 2006.06.17 13:18    Hozzászólás témája: Re: 9:11 Hozzászólás, az előzmény idézésével

Szió!

Digitális. Mindig. A videomon nézem az id?t, vagy a telefonomra pillantok és van -mint ma is-, hogy a számítógép id?jelz?je mutat épp 9:11-et.

Sokszor van ilyen, de soha semmi nem történt ezzel kapcsolatban... szóval nem tudom, hogy egyáltalán jelent-e valamit... egyszer?en csak fura.
Volt, hogy két nap egymás után 9:11-kor ébredtem... annyi érdekesség kapcsolódik még hozzá, hogy egy lánnyal álmodtam, aki mintha a húgom lett volna, de sajnos egy éve motorbalesetben életét vesztette. Nagyon hiányzik. Azt hiszem 4-szer álmodtam vele mióta nincs köztünk; mindegyik fura volt, mert álmomban sem volt él?, hanem "odaátról" jött. Mindig beszélgetünk olyankor. Két álmomban is szóba került a terhesség, meg többnyire szomorú az édesanyja miatt.

De ezek az álmok nem biztos, hogy kapcsolódnak a 9:11-hez és az sem biztos, hogy ezek az álmok nem az én agyszüleményeim.

Azért köszönöm, hogy foglalkozol vele! Very Happy
_________________
Család - Isten - Haza
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
Shift
Gyakori látogató!
Gyakori látogató!


Csatlakozott: 2006.01.16., Hétfő, 11:20
Hozzászólások: 28
Tartózkodási hely: Halásztelek

HozzászólásElküldve: 2006.06.17 15:21    Hozzászólás témája: Üzenet fenti forrásból Hozzászólás, az előzmény idézésével

Üzenet odafentr?l(?)
faybethgimel írta:
Volt, hogy két nap egymás után 9:11-kor ébredtem... annyi érdekesség kapcsolódik még hozzá, hogy egy lánnyal álmodtam, aki mintha a húgom lett volna, de sajnos egy éve motorbalesetben életét vesztette.

Kedves Faybethgimel!
Köszönöm, hogy – véletlenül(?) - szükségesnek tartottad közölni e további információt, mivel ennek az üzenet értelmezéshez fontos köze lehet. Miután digitális úton jelent meg a 9:11, így e számoknak maguknak van üzethordozó szerepe (szemben az analóg óra esetével, ahol a mutatók helyzete hordozza az üzenetet).

A 911-es szám számtáblájának elkészítése, továbbá a számhoz kapcsolódó egyéb mutatók érdekes dolgokra engednek következtetni. E szám forrása a 7-es, melyet egy további 7-es támogat, ráadásul ez a 7-es választott szám. Ez az ún. fentr?l küldött üzenet egyik jellemz?je, ráadásul egy célját elért forrásból. A 1111-es, valamint egy bonyolultabb számítás eredményeként megkapható *80-os sikermutató (azaz 120►100-20=80), azt jelzi, hogy e cél elérése egy durva ütközéssel valósult meg, utalva akár a tragikus balesetre. A 911-es üzenete valójában tehát az, hogy ez a baleset nem valami véletlen dolog, hanem egy magasabb cél elérése érdekében történt. A lány teljesítette e földi életére kiszabott karmikus feladatait, ? hirtelen és határozottan távozott, hogy az ittmaradt hozzátartozió, ismer?sei élete/sorsa megfelel? fordulatot vehessen ezáltal. A terhesség az álomban minden bizonnyal inkább azt jelentette, hogy a terhet, amit ? itthagyott, másnak kell majd tovább vinnie. Ám e teher továbbvitele valójában már nem is az ? feladata volt amúgy sem. Üdv,
Shift
_________________
Shift
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
faybethgimel
Üdvözlünk a fórumon!
Üdvözlünk a fórumon!


Csatlakozott: 2006.06.03., Szombat, 11:56
Hozzászólások: 9
Tartózkodási hely: Magyarország

HozzászólásElküldve: 2006.06.19 09:40    Hozzászólás témája: Re: Üzenet fenti forrásból Hozzászólás, az előzmény idézésével

Köszönöm szépen a segítséget!
_________________
Család - Isten - Haza
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
Hozzászólások megtekintése:   
Új téma nyitása   Hozzászólás a témához    Tartalomjegyzék -> Numerológia Időzóna: (GMT +2 óra)
1 / 1 oldal

 
Ugrás:  
Nem készíthetsz új témákat ebben a fórumban
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban
Nem módosíthatod a hozzászólásaidat a fórumban
Nem törölheted a hozzászólásaidat a fórumban
Nem szavazhatsz ebben fórumban


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Magyar fordítás © 2004. Andai Szilárd